Nước dùng hoàn Chỉnh Barona – Lẩu Riêu Cua

38.000