Phở bò gánh phố cổ Kiều Giang gói 85g

10.000

  • Loại: Phở nước
  • Loại sợi: Sợi dẹp, to
  • Khối lượng: 85g