Phở gà Đệ Nhất gói 67g

8.000

  • Vị:Gà
  • Loại: Phở nước
  • Sợi phở: Sợi dẹp, to
  • Khối lượng: 65g