Xúc xích lắc trộn xốt Tamarind Vissan ly 55g

9.000