Yến sào Khánh hoà không đường dành cho người cao tuổi 70ml

35.000

Sản phẩm mới nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường dành cho người cao tuổi: Được sản xuất từ nguồn Yến sào thiên nhiên do Công ty Yến sào Khánh Hòa trực tiếp khai thác tại các đảo Yến Khánh Hòa kết hợp với Beta glucan và Vitamin K2.