Hạt nêm Knorr thịt thăn xương ống và tuỷ 900g

75.000