Khăn giấy Frez (150 tờ x 1 lớp)

16.000

  • Giấy ăn Frez: 150 tờ
  • Kích thước  : 320mm*320mm
  • Thành phần  : Bột giấy nguyên

Hết hàng