Màng bọc thực phẩm Clinic Film 200 30cm x 100m

85.000