Nước rửa chén đậm đặc Carefor không mùi 3,6L

109.000