Nước yến sào Khánh Hòa không đường 70ml

35.000

  • Thương hiệu: Khánh Hòa (Việt Nam)
  • Sản xuất tại: Việt Nam
  • Loại sản phẩm: Nước yến sào
  • Phần trăm yến: 7.5%